wz
   
Orientačný beh
Články z pretekov, sústredení a iných O-akcií
1.-2.5.2004 Rudina - Preteky SRJ

             Po dlhom zimnom spánku sa aj O-život na Slovensku prebudil a organizátori zo Žiliny nám v prvý májový víkend pripravili úvodné dvojkolo Slovenského rebríčka, s centrom pretekov v obci Rudina.
             Tak ako na POSTÁS, aj teraz sme išli autobusom a tiež až v sobotu ráno. Keďže sme prišli s miernym predstihom, stihli sme sa ešte pred štartom zvítať so súpermi, prehodiť pár viet, nadýchať sa pohodovej predštartovnej atmosféry sprevádzanej príjemným slnečným počasím, a potom, tešiac sa na trať, vbehnúť do lesa.
             Mňa osobne všetok optimizmus prešiel už pár minút po štarte, keď som sa akosi nevedela stotožniť s mapárovým poňatím porastov. Na pohľad mi mapa pripomínala detskú omaľovanku. Nevýrazné hranice svetliniek a svetlozelených hustníkov boli síce pracne vykreslené, no v teréne takmer nebadateľné. Po vyše 10 minútovom márnom hľadaní 2.kontroly mi už aj názov mapy pripadal výstižný, to MAYDAY MAYDAY MAYDAY – tak sa toto impresionistické dielko volalo – mi znelo ako zúfalé volanie osamelého blúdiaceho pretekára kdesi hlboko v lese.
             V nedeľu sa pre zmenu bežalo na tej istej mape akurát sobotnú krátku vystriedala klasika. Staviteľovi sa podarilo z tejto divnej mapy vyťažiť maximum, postavil peknú trať, primeranú dĺžkou aj náročnosťou. Mnohým z ATU sa v súčte z oboch dní podarilo vybojovať „bedňové“ pozície.